Policy för hantering av personuppgifter och cookies

1. Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://swedishkartleague.se.

2. Cookies

swedishkartleague.se har cookies för att beräkna och rapportera användarantal och trafik. Vi använder även s.k. tredjepartscookies från andra företag för att göra marknadsundersökningar och trafikmätningar.

Via din webbläsare kan du både radera cookie samt stänga av möjligheten för oss att lagra cookies på din dator. Väljer du att göra detta kan dock ett flertal funktioner på swedishkartleague.se sluta att fungera korrekt.

3. Immaterialrätt

Allt material på hemsidan, inklusive texter, bilder, varumärken samt design och grafiska profiler tillhör Swedish Kart League eller våra samarbetspartners. All användning, utöver vad som krävs för att använda hemsidan, eller kopiering av dig som användare kräver Swedish Kart League:s skriftliga godkännande.

All användning i strid mot dessa villkor kan komma att resultera i rättsliga påföljder.

4. Tillämplig lag

Vid eventuella tvister i anledning av dessa villkor tillämpas svensk rätt med undantag för dess lagvalsregler, med Jönköpings tingsrätt som första domstolsinstans.

5. Din kontaktinformation

Ansvariga för hemsidan är ANG Solutions (”vi”, ”vår”, ”oss”). För kontakt och frågor vänligen skicka e-post till info@swedishkartleague.se.